vislegis - kancelaria prawna

numer telefonu +48 505 007 316

adres email daria-wroblewska@wp.pl

Wierzycielu, czas to pieniądz!

divider

Sprawdź, czy Twoje roszczenie nie uległo przedawnieniu

Roszczenia majątkowe – z nielicznymi wyjątkami – ulegają przedawnieniu, dlatego warto znać co najmniej podstawowe okresy przedawnienia uregulowane w Kodeksie cywilnym. Czas to pieniądz!

Od 9 lipca 2018 r. ogólne terminy przedawnienia roszczeń są następujące:

  • 3 lata – dla roszczeń o świadczenia okresowe, np. czynsz z umowy najmu lub dzierżawy, alimenty, wynagrodzenie za pracę.
  • 3 lata – dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • 6 lat – dla roszczeń majątkowych, np.
  • 6 lat – dla roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu

Wskazane powyżej terminy przedawnienia, są tylko tak zwanymi ogólnymi terminami. Oznacza to, że istnieją ponadto szczegółowe regulacje, które przewidują inne okresy przedawnienia, np.

  • 1 rok – dla roszczeń z tytułu usług transportowych;
  • 2 lata – dla roszczeń z tytułu zlecenia;
  • 1 rok – dla roszczeń z umowy przedwstępnej;
  • 2 lata – dla roszczeń z tytułu umowy o dzieło;
  • 2 lata – dla roszczeń sprzedawcy;
  • 5 lat – dla roszczeń kupującego z tytułu rękojmi za wady nieruchomości.

Niniejszy artykuł nie wyczerpuje w pełni problematyki przedawnienia i nie stanowi porady prawnej. Zamieszczone w nim informacje mają wyłącznie charakter edukacyjny. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub szczegółowych informacji na temat wyżej poruszonego zagadnienia, proszę o kontakt z kancelarią.

kancelaria radcy prawnego Daria Wróblewska

divider