vislegis - kancelaria prawna

numer telefonu +48 505 007 316

adres email daria-wroblewska@wp.pl

Polityka Prywatności

divider

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), czyniąc zadość obowiązkowi przewidzianemu w art. 13 RODO, przedstawiam poniżej następujące informacje.

§I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Daria Wróblewska.

§II. Dane kontaktowe administratora

 • a) e-mail: daria-wroblewska@wp.pl
 • b) telefon: 505-007-316
 • b) siedziba: 65-069 Zielona Góra, Plac Słowiański 22

§III. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe poniżej wymienione przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne, tj.:

 • a) w celu zawarcia i wykonania umowy obsługi prawnej przetwarzamy następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko/ firma;
  2. adres zamieszkania/ siedziba,

  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 • b) w celach kontaktowych związanych z realizacją umowy obsługi prawnej przetwarzamy następujące dane osobowe:
  1. numer telefonu;
  2. adres email,

  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 • c) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych przetwarzamy następujące dane osobowe:
  1. numer NIP;
  2. numer PESEL;
  3. imię i nazwisko/ firma;
  4. adres zamieszkania/ siedziba,

  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

 • d) dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
  1. numer NIP;
  2. numer PESEL;
  3. imię i nazwisko/ firma;
  4. adres zamieszkania/ siedziba,

  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, ustalanie konfliktów interesów, w celach archiwalnych i dowodowych.

 • e) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych przetwarzamy następujące dane osobowe:
  1. adres IP;
  2. data i czas serwera;
  3. informacje o przeglądarce internetowej;
  4. informacje o systemie operacyjnym;

  dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Administratora. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest administrowanie stroną internetową).

§IV. Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • a) współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;
 • b) podmioty świadczące usługi: informatyczne; płatnicze; księgowo- finansowe; audytorskie i kontrolne; windykacyjne; marketingowe; kurierskie; ubezpieczeniowe; drukarskie.

§V. Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

§VI. Czas przechowywania danych

 • a) przez czas trwania umowy – w zakresie danych zbieranych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • b) do momentu przedawnienia roszczeń – w zakresie danych zbieranych dla prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
 • c) do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa – w zakresie danych zbieranych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

§VII. Przysługujące prawa

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • a) prawo dostępu do danych osobowych; żądania ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia;
 • b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • d) prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych;
 • e) prawo do przenoszenia danych osobowych;

Celem skorzystania z powyższych prawa należ skontaktować się z Administratorem.

§VIII. Pozostałe informacje

Podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Kancelarią. Państwa dane nie są profilowane, a decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

kancelaria radcy prawnego Daria Wróblewska

divider